Synonymer.no

vanske

Meningsgruppe: 1

avbrekk

Meningsgruppe: 2

avbrytelse

brems

bøyg

flaskehals

forbehold

forhindring

forstyrrelse

hake

handikap

hemsko

hinder

hindring

klausul

snublestein

stans

stengsel

stopp

stopper

strek i regningen

vanskelighet

Meningsgruppe: 3

gjenvordighet

på glattisen

trøbbel

viderverdighet

være i knipe

være i vanskeligheter

være ille ute

være kommet opp å kjøre


Andre relevante treff:

vanskelig

vanskelighet

forvanske

forvansket

vanskeligheter

lesevansker

vanskeliggjøre

ikke vanskelig

begynnervanske

være i vanskeligheter

lese og skrive vanske

vanskelig vei hvor man lett farer vill
© Wild Wild Web 2012