Synonymer.no

væren

Meningsgruppe: 1

eksistens

jordeliv

liv


Andre relevante treff:

værende

fraværende

værende

herværende

derværende

nærværende

inneværende

gjenværende

igangværende

mellomværende

forhenværende

åndsfraværende

for nærværende

tilstedeværende

værende situasjon

åndsnærværende

forhåndenværende

de tilstedeværende

allestedsnærværende

på det nåværende tidspunkt
© Wild Wild Web 2012