Synonymer.no

være uforenlig

Meningsgruppe: 1

stride

Meningsgruppe: 2

ikke harmonere

ikke stemme

stå i motstrid

støte an


Andre relevante treff:

være uforenlig med
© Wild Wild Web 2012