Synonymer.no

være uenig

Meningsgruppe: 1

disputere

duellere

faite

fighte

gjøre motstand

ikke harmonere

kive

kjekle

kjempe

krangle

krige

munnhugges

opponere

rykke i marken

slåss

stride

stå i motstrid med

støte an mot

trette

være på krigsstien

være uforenlig med
© Wild Wild Web 2012