Synonymer.no

være stemt for

Meningsgruppe: 1

akte

anse

anta

behage

erakte

etle

finne

finne for godt

formene

formode

føle trang til

gå ut fra

ha i sinne

ha lyst til

ha på hjerte

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

ha til hensikt

helle til den oppfatning

holde

holde den oppfatning

holde på

kunne tenke seg

lyste

mene

påstå

regne

sette seg i hodet

supponere

synes

ta sikte på

tenke

tilsikte

tilstrebe

tro

tykkes

ville

være ment på

ønske
© Wild Wild Web 2012