Synonymer.no

være opp til

Meningsgruppe: 1

befinne seg

bero

ligge

være

Meningsgruppe: 2

avhenge av

bero på

betinges av

bli oppsatt

bunne i

forutsette

grunne seg på

grunnet i

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

ligge i

skrive seg fra

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå på

utsatt

være basert på

Meningsgruppe: 3

anstå seg for

forestående

forlovede

fremtidig

in spe

kjæreste

kommende

passe seg

passe seg for

påhvile

tilfalle

tilkomme

tilkommende

tilligge

tilstundende

vordende

være sak

være vedkommendes sak
© Wild Wild Web 2012