Synonymer.no

være ment på

Meningsgruppe: 1

akte

anse

anta

behage

erakte

etle

finne

finne for godt

føle trang til

ha i sinne

ha lyst til

ha på hjerte

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

ha til hensikt

kunne tenke seg

lyste

mene

sette seg i hodet

ta sikte på

tilsikte

tilstrebe

ville

være stemt for

ønske

Meningsgruppe: 2

behøves
© Wild Wild Web 2012