Synonymer.no

være basert på

Meningsgruppe: 1

basere

basere seg på

befinne seg

begrunne

bero

bygge

etterstrebe

grunne

gå inn for

ligge

støtte

ta sikte på

tufte

underbygge

være

Meningsgruppe: 2

avhenge av

bero på

betinges av

bli oppsatt

bunne i

forutsette

grunne seg på

grunnet i

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

ligge i

skrive seg fra

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå på

utsatt

være opp til
© Wild Wild Web 2012