Synonymer.no

være av den oppfatning

Meningsgruppe: 1

akseptere

Meningsgruppe: 2

anta

bite på

formene

formode

forutsette

føle for

gå ut fra

ha tillit til

lite på

mene

regne med

sluke rått

stole på

tenke

tro
© Wild Wild Web 2012