Synonymer.no

våke over

Meningsgruppe: 1

begunstige

berge

beskjerme

beskytte

bevare

dekke

dra omsorg for

eskortere

forskanse

forsvare

frede

gardere

gjete

gå i bresjen for

ha tilsyn med

hegne

hjelpe

holde sin hånd over

ivareta

kontrollere

konvoiere

live

lune

passe på

protesjere

påse

se etter

se til med

sikre

skjerme

stille seg i bresjen for

strygge

sørge for

ta av for

ta under sine vinger

tre i skranken for

trygge

verge

verne

vokte

Meningsgruppe: 2

holde vakt

ruge

sitte oppe

våke
© Wild Wild Web 2012