Synonymer.no

Meningsgruppe: 1

brank

brekk

brist

skade

Meningsgruppe: 2

avbrekk

bjørnetjeneste

damnifikasjon

debacle

detriment

disfavør

elendighet

fare ille

forderv

fordervelse

forfang

forringelse

fortred

kalamitet

katastrofe

lidelse

malør

misere

misfare

molest

nød

overlast

pravat

ruin

skår

slag

støt

ta skade

tap

tort og svie

tragedie

ubye

uferd

ugagn

ugunst

uhell

ulempe

ulykke

undergang

våde

åverk

ødeleggelse

Meningsgruppe: 3

anfektelser


Andre relevante treff:

k

e

l

r

t

s

g

ke

se

de

ge

nd

kne

km

get

nde

gal

at

ken

pen

ni

ning

gsom

gnad

gelig

dyt

bønn

delig

rkåt

gehals

ge alt

penart

knende

kenatt

bine

rherre

r mann

gespill

penbror

yrken

penmakt

deskudd

penløs

ke over

begen

nde seg

r klode

forkt

gestykke

penhvile

forgen

penskjold

innner

ildpen

i r tid

årken

pendrager

tolring

ildsde

begenhet

det te

overke

lys ken

slagpen

smekkt

faderr

søkkt

nisenkning

årkenhet

overking

r håpefulle

oppknende

prisni

bunnni

penstillstand

t til skinnet

rt beste kort

ge seg ut på

skytepen

høyni-

stikkpen

overkning

bunn-ni

startni

tt eller tørt

riste ken

gjennomt

r himmelske far

lavnispråk

la pnene tale

rt sterkeste kort

det te element

høynispråk

strekke pen

inngangsni

t som en druknet katt

på samme ni

med blanke pen

tilfluktssted ning
© Wild Wild Web 2012