Synonymer.no

uviktig

Meningsgruppe: 1

adlyde

apatisk

avstumpet

bagatellmessig

begrenset

beskjeden

betydningsløs

blasert

det samme

dorsk

en brikke i spillet

en dråpe i havet

et musepiss

ett fett

forsvinnende

forsvinnende liten

funksjonær

føye

føye seg

grenser mot null

hipp som happ

hjul i maskineriet

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

intetsigende

irrelevant

kommer ut på ett

lav

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

marginal

menig

mikroskopisk

minimal

parentetisk

perifer

periferisk

på gulvet

på siden av saken

randfenomen

ringe

sekundær

som kommer ut på ett

statist

subaltern

svak

uanselig

uansett

ubetydelig

undergitt

underordne

underordne seg

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uvesentlig
© Wild Wild Web 2012