Synonymer.no

uvesentlig

Meningsgruppe: 1

adlyde

akte

apatisk

apropos

avsides

avstumpet

bagatellmessig

banal

begrenset

beskjeden

betydningsløs

blasert

det samme

dorsk

en brikke i spillet

en dråpe i havet

et musepiss

ett fett

fett

forbigå

forbigående

forsvinnende

forsvinnende liten

funksjonær

futil

føye

føye seg

grenser mot null

gris

gå opp i opp

hipp

hipp som happ

hjul i maskineriet

i det samme

ikke gjøre fra eller til

ikke påaktende

ikke påaktet

ikke så farlig

ingen

innholdsløs

intetsigende

irrelevant

ister

komme ut på ett

kommer ut på ett

lav

lik null

likegyldig

lite forskjellig fra

lite påaktet

liten

marginal

med det samme

menig

mikroskopisk

minimal

overfladisk

parentetisk

perifer

periferisk

platt

på gulvet

på siden av saken

på tomgang

påakte

randfenomen

ringe

samtidig

sekundær

smult

som ikke har noe med saken

som ikke har noe med saken å gjøre

som kommer ut på ett

spekk

statist

straks

subaltern

svak

talg

tom

uanselig

uansett

ubetydelig

undergitt

underordne

underordne seg

underordnet

upåaktet

utenforliggende

uttrykksløs

uviktig

være det samme

ytre

åndløs

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

ditto
© Wild Wild Web 2012