Synonymer.no

uunnværlig

Meningsgruppe: 1

alfa og omega

Meningsgruppe: 2

absolutt

altavgjørende

altoverskyggende

alvorlig

ansett

av stor betydning

avgjørende

basalt

begynnelsen og enden

behørig

behøvelig

betydelig

betydningsfull

det nødvendige

dritviktig

dyptgående

elementær

empirisk

erfaringsmessig

essensiell

forberedende

fornøden

framtredende

fundamentalt

grundig

grunnleggende

hoven

høyre hånd

høyt prioritert

høyt på strå

imperativ

innførende

kjempeviktig

kreves

krumtapp

livsviktig

maktpåliggende

nok

nødig

nødtørftig

nødvendig

obligat

obligatorisk

om å gjøre

overlegen

pliktskyldigst

primær

propedeutisk

påbudt

påkrevd

påkrevet

sentral

seriøs

signifikant

skitviktig

skulle til

tiltrengt

tungtveiende

tvungen

uavvendelig

uavviselig

vektig

vesentlig

viktig

vital

være nødvendig

Meningsgruppe: 3

høyre
© Wild Wild Web 2012