Synonymer.no

utydelig

Meningsgruppe: 1

alminnelig

betydningsløs

blek

diffus

dim

disig

dunkel

død

fjern

flat

flytende

forblommet

forsiktig

fraværende

grov

grumsete

grå

grå mus

grøtete

gåtefull

hemmet

intetsigende

klar

konturløs

livløs

løs

matt

mørk

opak

planløs

pregløs

sjelløs

slørete

spredt

svak

svevende

tjukk

tom

tvetydig

tykk

tåkete

ubestemmelig

ubestemt

udefinerbar

uformulert

uforståelig

uhåndgripelig

uklar

ukonsis

ullen

underfundig

unnvikende

upresis

usikker

usiktbar

uskarp

utflytende

uttrykksløs

utvisket

vag

vanskelig

vidløftig
© Wild Wild Web 2012