Synonymer.no

utvikling

Meningsgruppe: 1

bevegelse

disposisjon

hang

helning

hengsel

mote

progresjon

retning

siktepunkt

slagside

streben

strømning

tendens

tidsånd

tilbøyelighet

tilløp

trang

trend

Meningsgruppe: 2

farge

Meningsgruppe: 3

gang

gjenge

tralt

vane

Meningsgruppe: 4

auke

dannelse

ekspansjon

evolusjonistisk

fremgang

fremvekst

fullbyrdelse

gror

modning

oppsving

tilvekst

utvidelse

utviklings-

vekst

vokster

økning

Meningsgruppe: 5

bedring

Meningsgruppe: 6

almendannelse

belevenhet

kultur

oppdragelse

pli

politur

sivilisasjon

utdannelse


Andre relevante treff:

utviklings-

utviklingsland

utviklingsgang

utviklingsmuligheter
© Wild Wild Web 2012