Synonymer.no

uttrykkelig

Meningsgruppe: 1

absolutt

avgjort

bestemt

desidert

direkte

distinkt

erklært

granngivelig

i klartekst

inkarnert

kategorisk

klar

konsis

leselig

lettlest

markant

markert

med rene ord

notorisk

opplagt

overbevist

overtydd

positiv

presis

påtagelig

sikker

skjellig

svoren

synlig

særskilt

til å ta og føle på

tydelig

ubestridelig

ubetinget

ugjenkallelig

uomstøtelig

utpreget

uttale

uttalt

utvetydig

utvilsom

åpenbar

åpenlys

øyeblikkelig

Meningsgruppe: 2

beint
© Wild Wild Web 2012