Synonymer.no

uttrykke

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anmerke

antyde

avgi vitnesbyrd

bekrefte

bemerke

berette

beskrive

betegne

bety

bevise

bevitne

bokstavsette

bære preg av

erklære

finne avløp for

finne ord for

finne uttrykk for

forestille

forklare

forkynne

forme

formulere

forsikre

fortelle

fortelle om

fremføre

fremsi

gi beskjed om

gi form

gjengi

gjøre kjent

indikere

innskyte

kunngjøre

la vise seg

legge for dagen

markere

meddele

melde

mæle

nevne

offentliggjøre

opplyse

orde

resymere

sette ord på

si

sitere

skildre

skrive

stadfeste

symbolisere

tilkjennegi

tolke

tyde på

utbryte

uttale

verbalisere

vise

vitne

vitne om

åpenbare

Meningsgruppe: 2

avspeile


Andre relevante treff:

uttrykkelig

uttrykke seg
© Wild Wild Web 2012