Synonymer.no

utstille

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

avbilde

beskrive

demonstrere

forelegge

forestille

forevise

forklare

fortelle

fremføre

fremstille

gestalte

gjengi

mime

presentere

profilere

referere

skildre

spille

syne frem

synliggjøre

te

vise

visualisere

Meningsgruppe: 2

avle
© Wild Wild Web 2012