Synonymer.no

utspinne seg

Meningsgruppe: 1

begi seg

bære til

finne

finne sted

foregå

forekomme

gå for seg

gå på

hende

inntreffe

passere

skje

stå på

tildra seg

utspille seg

være
© Wild Wild Web 2012