Synonymer.no

utspille seg

Meningsgruppe: 1

begi seg

bære til

finne

finne sted

foregå

forekomme

forløpe

forme

forme seg

gå av stabelen

gå for seg

gå på

hende

inntreffe

passere

skje

stå

stå på

tildra seg

utspinne seg

være

være i gang
© Wild Wild Web 2012