Synonymer.no

utslettelse

Meningsgruppe: 1

avgrunn

bane

dommedags-

død

fall

forderv

fordervelse

forfall

forlis

havari

katastrofe

krakk

nederlag

oppløsning

ruin

sammenbrudd

skipbrudd

tilintetgjørelse

ulykke

ulykkes-

undergang

undergangs-

ødeleggelse
© Wild Wild Web 2012