Synonymer.no

utslette

Meningsgruppe: 1

annihilere

avlive

avskaffe

avskjedige

bryte

bryte ned

demolere

drepe

døde

ekspedere

felle

fjerne

forderve

forpurre

forringe

fortrenge

fortvilet

gi nådestøtet

gjøre det av med

gjøre ende på

gjøre et hode kortere

gjøre hakkemat av

gjøre hærverk

gjøre rent bord

henrette

herje

herpesere

husere

ikke la det bli stein tilbake på stein

ikke la det bli sten tilbake på sten

jevne

jevne med jorda

jevne med jorden

knekke

knuse

kverke

la hodene rulle

legge i graven

legge i grus

legge øde

likvidere

myrde

nedbrutt

ombringe

ramponere

rasere

rive

rive ned

sendt over i evigheten

sendt til det hinsidige

skade

slå i hjel

slå skallen inn på

sønderknust

ta av dage

ta kverken på

tilintetgjort

tilintetgjøre

tyne

uskadeliggjøre

utradere

utrydde

vandalisere

veie

velte

vri halsen om på

være dødelig for

øde

ødelegge

Meningsgruppe: 2

annullere


Andre relevante treff:

utslettelse

uutslettelig

selvutslettende
© Wild Wild Web 2012