Synonymer.no

utrette

Meningsgruppe: 1

abonnere

beordre

bestille

booke

Meningsgruppe: 2

arbeide med

bedrive

beskjeftige seg med

fordrive tiden med

foreta seg

gjøre

ha for seg

ha fore

holde på med

i grevens tid

i rette øyeblikk

skreddersydd

som bestilt

ta seg for

til pass

være opptatt med

Meningsgruppe: 3

avvikle

besørge

bringe

bringe i havn

dra omsorg for

drive

effektuere

eksekvere

foranstalte

foreta

forrette

fremme

fullbyrde

gjennomføre

gjennomført

greie

holde

iverksette

klare

oppfylle

ordne med

overta

passe

påta seg

realisere

røkte

sette igjennom

sette ut i livet

skjøtte

stå for

sørge for

ta hånd om

tjenestegjøre

tvinge

utføre

vareta

virkeliggjøre

Meningsgruppe: 4

arbeide

Meningsgruppe: 5

arrangere

danne

finne

finne opp

forme

frembringe

fremstille

grunne

grunnlegge

innføre

komponere

konstruere

kreere

lage

lansere

opparbeide

opprette

skape

unnfange

utvikle


Andre relevante treff:

utrettelig
© Wild Wild Web 2012