Synonymer.no

utrede

Meningsgruppe: 1

avdekke

Meningsgruppe: 2

anskueliggjøre

avklare

avslutte

avsløre

begrunne

belyse

bringe

bringe klarhet

bringe klarhet i

bringe rede i

demonstrere

eksegere

finne ut av

forklare

fortolke

fremstille

få rede på

gjøre det klart for

greie ut

kaste lys over

klargjøre

klarlegge

klarne

komme til bunns i

kommentere

løse

meddele

nøste opp

nøste opp

oppklare

opplyse

presisere

redegjøre for

rulle opp

si

synliggjøre

tolke

tyde

tydeliggjøre

utdype

utlegge

utvikle

vise

vitne

Meningsgruppe: 3

bekoste

Meningsgruppe: 4

anskaffe

avgi

bestille

betale

bevilge

bidra

finne

forsyne

forverve

frembringe

få tak i

generere

gi

hjemføre

hoste opp

innbringe

innhente

kaste av seg

levere

nedlegge

ofre

oppdrive

oppnå

oppta

organisere

orge

prestere

produsere

reise

rekruttere

riste ut av ermet

sikre

skaffe

skyte til

stampe opp av jorden

stille

sørge for

ta hjem

tilveiebringe

utvirke

verve

yte
© Wild Wild Web 2012