Synonymer.no

utporsjonere

Meningsgruppe: 1

distribuere

fordele

kvotere

skifte

tilmåle

utligne

utparsellere
© Wild Wild Web 2012