Synonymer.no

utpeke

Meningsgruppe: 1

anbefale

angi

avgjøre

avmerke

avstemme

begunstige

benevne

beskrive

bestemme

bestemme seg for

betegne

ble

bringe på det rene

danne

deiktisk

demonstrativ

dokumentere

dra kjensel på

eligere

fastsette

fastslå

favorisere

fokusere på

foreslå

foretrekke

forutbestemme

framheve

fremheve

gi fortrinnet

gjenkjenne

gjøre framlegg om

gjøre oppmerksom på

gjøre seg til talsmann for

gå god for

ha forkjærlighet for

ha mer lyst på

holde på

håndplukke

identifisere

identifisere seg

indikere

innstille

justere

kalle

karakterisere

kjennetegne

klarlegge

konstatere

kreere

kåre

lansere

legge fram

legge inn et godt ord for

legitimere seg

like bedre

markere

merke

navngi

nedsette

nevne

nominere

nummerere

oppnevne

opprette

optere

poengtere

predestinere

preferere

presentere seg

privilegere

proponere

påpeke

påpekende

regulere

råde

sample

satse på

seede

selektere

sette fingeren på

sette høyere

sikte

single ut

slå fast

slå inn på

slå til lyd for

stemme for

stemme på

stemple

stille forslag om

søke ut

ta

ta ut

tilråde

trekke fram

understreke

utkåre

utnevne

utrope

utse

utvalgt

utvelge

vektlegge

velge

velge og vrake

vie

vise til

Meningsgruppe: 2

bringe i forslag
© Wild Wild Web 2012