Synonymer.no

utnytte

Meningsgruppe: 1

aksept

anlegge

anspenne

anvende

applisere

avbenytte

bate

benytte

berike seg på

beskatte

betjene seg av

bruk

bruke

devise

disponere

dra fordel av

dra nytte av

drive

drive rovdrift på

dyrke

eksploatere

flå

fyllest

gagn

gjøre bruk av

gode

gripe til

ha fordel av

hjelp

høste vinning

kultivere

lukrere

melke

misbruke

nytte

nyttiggjøre seg

nøyte

presse

profittere

profittere på

promesse

sko seg på

skumme fløten av noe

slå mynt på

snylte på

spinne silke på

ta forfengelig

ta i bruk

tappe

til ingen nytte

tjeneste

tratte

trekke på

trekke veksler på

ty til

unødig

utarme

utbytte

utpine

utsuge

velsignelse

verdi

vinne

vits

zweck

Meningsgruppe: 2

berike


Andre relevante treff:

utnyttelse
© Wild Wild Web 2012