Synonymer.no

utmale

Meningsgruppe: 1

belyse

definere

eksemplifisere

elaborere

forklare

forklare nærmere

fullstendiggjøre

gå i detalj

gå i detaljer

gå nærmere inn på

konkretisere

pensle ut

presisere

skildre

utdype

utvide

utvikle

Meningsgruppe: 2

anskueliggjøre
© Wild Wild Web 2012