Synonymer.no

utlyse

Meningsgruppe: 1

be

by

innby

invitere

Meningsgruppe: 2

friste

innbydende

lokke

Meningsgruppe: 3

anmelde

annonsere

avertere

bekjentgjøre

deklarere

erklære

forkynne

gjøre kjent

kringkaste

kunngjøre

lisitere

lyse

meddele

melde

notifisere

offentliggjøre

opplyse

proklamere

publisere

rykke inn

si fra

slå opp

tilkjennegi

tillyse

tinglyse

utbasunere

utby

uttale
© Wild Wild Web 2012