Synonymer.no

utlove dusør

Meningsgruppe: 1

bebude

bedyre

binde

binde seg til

forespeile

forjette

forplikte seg til

forsikre

garantere

gi tilsagn om

love

påta

spå

stille i utsikt

tilby

tilsi
© Wild Wild Web 2012