Synonymer.no

utligne

Meningsgruppe: 1

avbalansere

avbalansert

balansere

betale

bonifisere

bøte

distribuere

erstatte

fordele

gi vederlag

gjenoppbygge

gjenopprette

gjenreise

godtgjøre

gå opp i opp med

holde skadesløs

kald

kompensere

kvotere

likevektig

motsvare

nivellere

nøytralisere

opprette

oppveie

refundere

rehabilitere

rekonstruere

rembursere

reorganisere

reparere

restaurere

restituere

retablere

saldere

skifte

tilmåle

tilsvare

utbedre

utgjøre for

utjevne

utparsellere

utporsjonere

Meningsgruppe: 2

avregne
© Wild Wild Web 2012