Synonymer.no

utlevere

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avlevere

avsløre

avsløre seg

avslørende

betegnende

blotte

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

buse

demaskere

dolke

ekstradere

forråde

forsnakke seg

gi fra seg

gjennomskue

henge ut

karakteristisk

kompromittere

legge for dagen

melde

oppklare

opplysende

overantvorde

overgi

overlevere

prisgi

påvise

rulle opp

røpe

sladre

sladre på

stikke

svike

talende

typisk

tyste

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anmelde
© Wild Wild Web 2012