Synonymer.no

utleggelse

Meningsgruppe: 1

anmerkning

anvisning

begrunnelse

beskjed

diegese

eksegese

eksplanasjon

forklaring

fortolkning

fremstilling

hale

hypotese

illustrasjon

interpretasjon

kommentar

løsning

merknader

motivering

notat

noteapparat

oppklaring

opplysning

redegjørelse

tolkning

tyding

tydning

unnskyldning

utgreiing

utlegning

utredning

veiledning

vitneprov
© Wild Wild Web 2012