Synonymer.no

utilstrekkelig

Meningsgruppe: 1

annenrangs

avmektig

begrenset

beskitt

brodden

defekt

dårlig

elendig

fattig

fillete

gebrekkelig

godtkjøps

haltende

ikke

ikke for flust

ikke noe tess

ikke noe videre

ikke rare greiene

ikke rart

innskrenket

karrig

klein

knapp

knepen

knuslete

kondemnabel

kraftløs

krank

krøbel

kummerlig

liten

mager

maktesløs

mangelfull

matt

medtatt

middelmåtig

mindreverdig

måtelig

nau

nødtørftig

pinaktig

pjasket

puslete

ring

ringe

semmer

siste sort

sjaber

skeis

skitt

skjør

skral

skrøpelig

slett

sløy

smal

smått stell

snau

snever

sparsom

sped

svak

svekket

tarvelig

trang

tynn

ueffen

ufullstendig

ukomplett

umulig

under all kritikk

unøyaktig

upresis

ussel

utilfredsstillende

utmattet

vanskelig

veik

verdiløs

viljeløs

ynkelig

Meningsgruppe: 2

insuffisient


Andre relevante treff:

utilstrekkelighet
© Wild Wild Web 2012