Synonymer.no

utilgjengelig

Meningsgruppe: 1

avgrenset

Meningsgruppe: 2

avstengt

barrikadert

blokkert

forbudt

innesluttet

isolert

lukket

låst

sperret

stengt

Meningsgruppe: 3

avbaklig

forkjært

Meningsgruppe: 4

besatt

beslaglagt

bestilt

bundet

full

fullsatt

fylt

opptatt

reservert

Meningsgruppe: 5

bratt

om kroppsholdning

steil

Meningsgruppe: 6

avvisende

brysk

butt

hardnakket

ikke til å snakke til

sta

stemplet

stivnakket

strid

ubøyelig

utilnærmelig

Meningsgruppe: 7

fast

konsekvent

standhaftig

upåvirkelig

Meningsgruppe: 8

døv

immun

uimottakelig
© Wild Wild Web 2012