Synonymer.no

utgangspunkt

Meningsgruppe: 1

aksiom

anlegg

antakelse

avspark

bakgrunn

barndom

basis

begynnelse

begynnelsessted

belegg

betingelse

betraktningsmåte

bærebjelke

conditio sine qua non

debut

forutsetning

fot

fotstykke

fundament

førstning

genesis

grunn

grunnflate

grunnlag

grunnleggelse

grunnlinje

grunnmur

grunnplan

grunnsetning

grunnvoll

hjørnestein

hjørnesten

hovedbestanddel

hovedsak

ifølge

ilddåp

informant

innføring

inngangsnivå

innledning

intro

introduksjon

kilde

kildeskrift

krav

kriterie

kvalifikasjon

mening

nødvendighet

opphav

opprettelse

opprinnelse

oppstart

opptakt

pidestall

plattform

plint

postament

postulat

premiss

premisser

på basis av

rot

skapelse

skikkethet

sokkel

spire

springbrett

start

startnivå

startposisjon

startskudd

startsted

stativ

stillas

ståsted

støttepunkt

supposisjon

svill

underbygning

underlag

understell

utgangsposisjon

utspring

vilkår

åpning

Meningsgruppe: 2

aspekt
© Wild Wild Web 2012