Synonymer.no

utforske

Meningsgruppe: 1

analysere

bedømme

befare

betrakte

diagnostisere

dissekere

drøfte

eklærere

eksaminere

eksplorere

endevende

etterforske

etterse

finkjemme

finne ut

forhøre seg

forske

forsøke

forvisse

føle på tennene

gjennomgå

gjennomse

gjennomsøke

granske

granskende

gå etter i sømmene

gå noe etter i sømmene

inspisere

investigere

kartlegge

kontrollere

kritisk

legge under lupen

lese

lete

lodde

lære

observere

oppdage

probere

prøve

prøvende

ransake

rekognosere

rette søkelyset mot

røkje etter

saumfare

sensurere

sette under lupen

sikte

sjekke

sondere

studere

søke

teste

undersøke

undersøkende

utspeide

visitere

Meningsgruppe: 2

besiktige


Andre relevante treff:

utforskende

uutforsket

uutforskelig

uutforsket land eller område
© Wild Wild Web 2012