Synonymer.no

utferdige

Meningsgruppe: 1

avfatte

dikte

forfatte

formulere

føre i pennen

kladde

klore

komponere

konsipere

krasse

male

notere

prege

prente

produsere

rable

sette opp

sette sammen

skape

skrible

skrive

skrive ned

snekre sammen

utarbeide

utforme

Meningsgruppe: 2

emittere
© Wild Wild Web 2012