Synonymer.no

utførlig

Meningsgruppe: 1

bred

Meningsgruppe: 2

akkurat

aldeles

alvorlig

besværlig

betydelig

bindsterk

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

buttet

detaljert

diger

dyptgående

eksakt

endeløs

enorm

ettertrykkelig

fast

feit

fin

finmasket

firskåren

forseggjort

forsvarlig

frodig

fullstendig

fullt og fast

fyldestgjørende

fyldig

fyllestgjørende

gjennomført

gjennomgripende

gjennomgående

god

granngivelig

grov

grundig

hel

hårfin

høytflygende

høytflyvende

i det vide og brede

i dybden

inngående

inntrengende

innviklet

komplisert

korpulent

korrekt

kraftig

lang

langdryg

langgodlidelig

langsommelig

langstrakt

langtrukken

langvarig

mangfoldig

matematisk

mektig

metodisk

millimeter-

minutiøs

naturtro

nitid

noggran

nøyaktig

nøye

omfangsrik

omfattende

omhyggelig

omstendelig

ordentlig

ordrett

pedantisk

pertentlig

presis

profesjonelt

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på slaget

på streken

pålitelig

påpasselig

radikal

redelig

regelrett

rigorøs

rik

riktig

rommelig

romslig

sendrektig

skikkelig

slavisk

solid

statarisk

stor

stringent

svær

systematisk

til bunns

til gagns

tilfredsstillende

tro

troverdig

tykk

uendelig

ut og inn

ut på viddene

utbredt

utbrodert

utstrakt

uttværet

uttømmende

vid

vidløftig

vidstrakt

voluminøs

à point
© Wild Wild Web 2012