Synonymer.no

utføre

Meningsgruppe: 1

aktualisere

anføre

anrette

anstifte

anstille

arbeide

avbilde

avholde

avle

avlegge

avstedkomme

avtjene

avvikle

bedrive

begå

bese

bestille

besørge

bevirke

bibringe

bringe

bringe i havn

bygge

bære seg at med

danne

dosere

drive

dyrke

effektuere

eksekvere

eksersere

fabrikkere

finne på

forarbeide

forbedre

foreta

foreta seg

forkynne

forme

forrette

forøve

framføre

framstille

framtre

frembringe

fremføre

fremme

fremsi

fremstille

fullbyrde

generere

gi en forestilling

gi kjøtt på beinet

gi tilbake

gjengi

gjengis med

gjennomføre

gjennomført

gjøre

gjøre alvor av

gjøre seg skyldig i

gjøre til virkelighet

hete

holde

holde en forestilling

implementere

iverksette

kalles

konkretisere

konsipere

konstruere

kreere

lage

lage teater

legemliggjøre

lære

materialisere

oppfylle

oppføre

opptre

passe

personifisere

praktisere

preparere

presentere

prestere

produsere

realisere

reparere

repetere

selge

sette igjennom

sette opp

sette sammen

sette ut i livet

sitere

skaffe

skape

skjøtte

spille

supplere

syntetisere

ta

terpe

tilberede

tilvirke

tjenestegjøre

tolke

trene

tvinge

tydeliggjøre

undervise

utarbeide

utbedre

utfolde

utrette

utvikle

utvirke

utøve

vareta

virkeliggjøre

vise

vise fram

visualisere

øve

Meningsgruppe: 2

anskueliggjøre


Andre relevante treff:

utførelse
© Wild Wild Web 2012