Synonymer.no

utetthet

Meningsgruppe: 1

avtrykk

bresje

brudd

bule

bulk

dal

dump

fals

fordypning

forsenkning

fure

gap

gatt

grav

grop

grotte

grugg

hakk

hol

hule

hull

hulning

høl

klyss

krater

kulp

lakune

lekk

lekkasje

lomme

luke

mellomrom

nisje

nåløye

pore

punktering

renne

revne

rynke

senkning

sjakt

skål

spor

sprekk

stikk

svart hull

søkk

tomrom

trakt

åpning

øye
© Wild Wild Web 2012