Synonymer.no

uten tvil

Meningsgruppe: 1

antakelig

etter alle

etter alle solemerker

etter alt å dømme

formodentlig

hvis ikke alle julemerker slår feil

med all sannsynlighet

nok

presumptivt

rimeligvis

saktens

sannsynligvis

sikkert

trolig

vel

ventelig

visst

Meningsgruppe: 2

ja

ja da

ja og amen

jaha

Meningsgruppe: 3

absolutt

akkurat

bestemt

ganske visst

i sannhet

ikke sant

jo

nemlig

nettopp

OK

riktig

riktignok

sannelig

sant nok

stemmer

til visse

unektelig

utvilsomt

virkelig

visselig

visstnok

Meningsgruppe: 4

anfektelser

avgjort

bange anelser

betenkeligheter

betvile

fast

forbehold

forlegenhet

grublerier

ha sine tvil

hevet over tvil

mistanke

mistillit

notorisk

om og men

opplagt

rådvillhet

sannspurt

selvskreven

sikker

skepsis

skrupler

solid

stuss

ta noe med en klype salt

troverdig

tvil

tvilrådighet

ubestridelig

ubetinget

uimotsigelig

uomtvistelig

usikkerhet

uvisshet

vakling

villrede

vitterlig
© Wild Wild Web 2012