Synonymer.no

uten mål og med

Meningsgruppe: 1

blind

død

formålsløs

forvirret

fruktesløs

gold

hensiktsløs

håpløs

løs

meningsløs

planløs

på lykke og fromme

steril

tilfeldig

tom

tåpelig

ubegrunnet

ufruktbar

umotivert

uorganisert

uoverlagt

uproduktiv

usystematisk

vag

verdiløs

åndsfattig

ørkesløs
© Wild Wild Web 2012