Synonymer.no

utelukke

Meningsgruppe: 1

annullere

avbryte

avholde

avlyse

avskaffe

avskjære

avsondre

avsperre

avverge

avvise

bannlyse

bare

begrense

benekte

bestride

bite av

blokkere

boikotte

bortvise

bægje

diske

diskriminere

diskvalifisere

ekskludere

ekskommunisere

eliminere

erklære død og maktesløs

eruptere

fjerne

forby

fordrive

forebygge

forhindre

formene

forpurre

forstyrre

forsverge

fortrenge

forvise

fryse ut

gjøre om

gjøre slutt på

gjøre ugjort

handikappe

hemme

hindre

hindrende

hjøre ugjort

inhibere

inndra

innskrenke

internere

isolere

klippe av

kutte

likvidere

lockoute

mortifisere

motarbeide

motvirke

nekte

nulle

nulle ut

obstruere

omgjøre

omstøte

oppheve

oppholde

oppløse

prekludere

preventiv

prohibitiv

sabotere

se bort fra

segregere

sette en stopper for

sette ut av funksjon

sette ut av kraft

sette ut funksjon

sinke

sjenere

skjære

slette

sperre

sperre inne

stanse

stenge ute

stoppe

stryke

støte ut

suspendere

tilbakekalle

umulig

underkjenne

utelukkende

utelukket

utestenge

utstøte

vanskeliggjøre

vegre

være i veien for

være til hinder

Meningsgruppe: 2

avfeie


Andre relevante treff:

utelukket

utelukkelse

utelukkende
© Wild Wild Web 2012