Synonymer.no

utdype

Meningsgruppe: 1

anskueliggjøre

begrense

begrunne

belyse

bestemme

blåse seg opp

definere

demonstrere

dilatere

eksegere

eksemplifisere

ekspandere

elaborere

ese

forklare

forklare nærmere

fortolke

fremstille

fullstendiggjøre

gjøre det klart for

greie ut

gå i detalj

gå i detaljer

gå nærmere inn på

klargjøre

klarlegge

kommentere

konkretisere

male

meddele

opplyse

pensle

pensle ut

presisere

redegjøre for

sette

sette i relieff

si

skildre

stige

stille

stryke

svelle

tolke

tyde

tydeliggjøre

utfylle

utlegge

utmale

utrede

utvide

utvide seg

utvikle

virkeliggjøre

vise

vitne

Meningsgruppe: 2

bagatell
© Wild Wild Web 2012