Synonymer.no

utdeling

Meningsgruppe: 1

avgrensing

deling

desentralisering

differensiering

distribusjon

divisjon

fordeling

fraksjonering

inndeling

løsrivelse

oppstykking

separasjon

skill

skille

sondring

spalting

utporsjonering

utskilling

Meningsgruppe: 2

delegering

dispasje

disposisjon

oppdeling

orden

sits

spredning

utlodning
© Wild Wild Web 2012