Synonymer.no

utdele

Meningsgruppe: 1

avgrense

avveie

besette

dele

desentralisere

differensiere

dispasjere

disponere

distribuere

dividere

fordele

fraksjonere

inndele

kløyve

kvotere

løsrive

oppdele

parsellere ut

porsjonere ut

separere

skifte

skille

skjelne

sondre

spalte

splitte

spre

strø

stykke opp

stykke ut

tildele

tilmåle

utligne

utlodde

Meningsgruppe: 2

anføre

avlegge

begave med

betenke med

bevilge

dele ut

donere

gi

la få

ofre

overbringe

overlate

overrekke

servere

stikke til


Andre relevante treff:

utdeles
© Wild Wild Web 2012