Synonymer.no

utbryte

Meningsgruppe: 1

anføre

anmerke

bemerke

erklære

forklare

fremføre

fremsi

gi beskjed om

innskyte

meddele

melde

mæle

nevne

opplyse

orde

si

tilkjennegi

uttrykke
© Wild Wild Web 2012