Synonymer.no

utbedre

Meningsgruppe: 1

angre

arrangere

begynne

behandle

betale

bygge

bøte

bøte på

danne

dyrke

elte

endre

ferde

fikse

flikke

forandre

forbedre

foredle

forfine

forme

fornye

gjenoppbygge

gjenopprette

gjenreise

gjøre bot

gjøre ferdig

gjøre godt igjen

gjøre i stand

gå over

hele

implementere

iverksette

klargjøre

kna

kompensere

konsolidere

lappe

lime

mekke

omarbeide

oppfylle

opprette

ordne

overhale

pleie

preparere

pusse opp

pynte

redigere

rehabilitere

rekonstruere

renskrive

reorganisere

reparere

restaurere

restituere

retablere

rette

rette opp

rette på

sette i stand

skifte ut

slipe

smi

stelle

stoppe

supplere

sy igjen

utføre

utjevne

utligne

vaske

vedlikeholde

vele

vøle

Meningsgruppe: 2

bearbeide
© Wild Wild Web 2012